Makaleler

Mesleki Yeterlilik Kurumu 31.12.2021 Tarihli Kapsam içine Alınan Meslekler Neler ?

Yeni Eklenen meslekler ve izlenecek yol haritası

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında sürekli olarak güncellenen ve Mesleki olarak yetkinliklerin belgelendirilmesi amacıyla verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi (Örneği verilmiştir. Bkz: Resim.1)  kapsamına giren meslekler gün geçtikçe artmakta ve meslek gruplarının bir çoğu, MYK kapsamında eğitim modülleri hazırlanarak mesleki eğitim belgesi alınması yönünde teşvikler ile desteklenmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17.Madde 3.Fıkrası gereği mesleki eğitim almanın zorunluluğunun altı çizilmiş ve bu konuda gerekli yetki ve yetkilendirme Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) verilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yayınladığı eğitim modüllerinin belirlenen meslekler ile tam uyumlu ve saha gerekliliklerini karşıladığı yönünde fikir birliğine varılması durumunda, ilgili meslekler için zorunluluklar yayınlanarak Mesleki Yeterlilik Belgelerinin alınması yönünde bilgi verilmektedir.

 

Bu duruma istinaden 31 Aralık 2021 tarihinli Resmi Gazete ‘de  yayınlanan MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ ile 21 farklı meslek grubu daha kapsam içerisine alınmış ve kapsam dahiline alınan bu mesleklerde belge alınması için 12 aylık bir süre tanınmıştır. Yayınlanan listeye Buraya Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 MYK kapsamında bulunan bütün meslek gruplarına ulaşmak içinde Buraya Tıklayıp personellerinizin bu kanun kapsamında olup olmadığını listeden kontrol edebilirsiniz.

 Ayrıca 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar (meslek lisesi, ön lisans veya lisans) da bu kanun kapsamında mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmekte olup ayrıca mesleki yeterlilik gerektirmemektedir. 

Personellerinizin diploma üzerinde belirtilen bölüm veya ustalık belgelerinin hangi meslekleri kapsadığına Bu Tablodan ulaşabilirsiniz.

 

Örnek MYB

Mesleki Yeterlilik Belgesi Örneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edilen kurumların verdiği eğitim ve sınavlardan sonra, kurum tarafından basılıp kişilere gönderilen Mesleki Yeterlilik Kartı örneği.

Armada OSGB