İşyerinde toz oluşumu ve bertaraf yolları
Makaleler

İşyerlerinde Tozlu Ortamlar ve Bertaraf Yolları

İŞYERLERİNDE MEYDANA GELEN TOZLU ORTAMLAR VE BERTARAF YOLLARI 

TOZLU ORTAMLAR

İşyerlerinde tozlu ortamlarda bertaraf etme, tozların çalışanların sağlığını tehdit eden miktarlarda olmamasını sağlamaya yönelik önlemlerdir. Tozlar, hava yoluyla solunan mikroskobik partiküllerdir ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilirler. Bu nedenle, işyerlerinde tozlu ortamlarda bertaraf etme önemlidir.

Tozlu ortamlarda bertaraf etme için, öncelikle toz oluşumunun nedenlerine bakılması gerekir. Bu sayede, toz oluşumunu azaltacak ve/veya önleyecek önlemler alınabilir. Örneğin, toz üreten makine ve ekipmanların sürekli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması, toz üreten işlemlerin toz önleyici kapalı ortamlarda yapılması gibi önlemler alınabilir.

Toz oluşumunu azaltmak ve/veya önlemekle birlikte, tozların havada dağılımını azaltacak önlemler de alınabilir. Örneğin, işyeri havalandırmasının iyi bir şekilde çalışmasını sağlamak, toz üreten işlemlerde toz önleyici maskeler kullanmak gibi önlemler alınabilir.

Ayrıca, işyerlerinde tozlu ortamlarda bertaraf etme konusunda yasal mevzuatlar da bulunur ve bu mevzuatların uygulanması zorunludur. Örneğin, Türkiye’de işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işyerlerinde tozların oluşumunu azaltacak ve/veya önleyecek önlemler alınması zorunludur.

BERTARAF YOLLARI

Tozlar, hava yoluyla solunan mikroskobik partiküllerdir ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilirler. İşyerlerinde, tozlar çalışanların solunum yolu, göz ve cilt gibi bölgelerine girdiğinde rahatsızlık veya hastalık oluşturabilir.

Tozların önlenmesi veya azaltılması için, işyerlerinde bazı önlemler alınması gerekir. Örneğin:

  • Toz oluşturan işlemlerde (örneğin, frezeleme, tezgah taşlama gibi) toz önleyici maskeler kullanılması
  • Toz üreten makine ve ekipmanların sürekli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması
  • Toz oluşumunu azaltacak yöntemlerin uygulanması (örneğin, toz üreten makine ve ekipmanların kapatılması veya toz üreten işlemlerin toz önleyici kapalı ortamlarda yapılması)
  • İşyeri havalandırmasının iyi bir şekilde çalışmasının sağlanması

Bu tür önlemler, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacaktır.

Temel Toz Ölçüm Yöntemleri

  • Gravimetri
  • Radyometri / ß Işını Absorbsiyonu
  • Reflektometri / Siyah Duman
  • Nefhelometri / Işık kırınımı
  • Piezoelektrik terazi yöntemi