Sağlık Raporu Hizmetleri
Danışmanlık

Sağlık Raporu

Sağlık Raporu

Sağlık Raporu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen sağlık raporu, herhangi bir firmanın işe personel alımında istenilen, işe alınacak personelin yapılacak iş ile ilgili fiziksel ve beden sağlığı açısından tartılarak rapor edildiği, kişinin genel bir sağlık testine tabi tutulduğu bir çeşit sağlık raporudur. Tüm personel alımlarında zorunlu kılınan bu rapor olmadan yapılan işe alımlarda çalışan personel başına 1.350.00 Türk Lirası değerinde cezai işlem uygulanmaktadır. Sıradan sağlık raporlarının aksine her sağlık kuruluşundan alınamayan osgb sağlık raporu, tüm işletmelerde çalışan personelin iş güvenliği açısından oldukça önemli belgelerden birisidir.

OSGB Sağlık Raporu İş Güvenliğini Nasıl Etkiler?

Sıradan sağlık raporları kişinin sağlığı ile ilgili bilgiler içermektedir. Fakat işe alımlarda zorunlu tutulan osgb sağlık raporu yalnızca kişinin sağlığı ile ilgili bilgileri incelemez aynı zamanda kişinin sağlık durumunun yapılacak iş ile uyumunu, kişide bulunan rahatsızlık ve hastalıkların iş güvenliği protokol ve kurallarını tehlikeye atıp atmayacağı gibi pek çok farklı faktörde kişinin sağlık-iş değerlendirmesini yapar. Bu neden ile osgb sağlık raporu, işe alımlarda hem iş güvenliğini sağlanması hem de iş yeri güvenliğinin sağlanması açısından en etkili ve büyük öneme sahip raporlardan birisidir. Yasal bir zorunluluk olan osgb raporu bulunmaması halinde cezai işlemlerde söz konusu olmaktadır.

OSGB Sağlık Raporu Nerelerden Alınabilir?

Sıradan sağlık belgelerinin aksine işe alımlarda şart koşulan osgb raporu özel hastanelerden, devlet hastanelerinden, özel sağlık kliniklerinden, aile sağlık ocağından alınamaz. Bu özel rapor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli izinlerin verildiği, İş Sağlığı Güvenliği – Katip Sözleşmesine sahip yetkili işyeri hekimlerinden alınabilmektedir. Günümüzde oluşturulan yeni yasalar gereğince her iş yerinde bulunması gereken iş sağlığı hekimleri bu sağlık raporunu hazırlayıp, laboratuvar sonuçları ile birlikte kişinin sağlığının iş güvenliği açısından bir tehlike oluşturup oluşturmadığı hakkında yazdığı detaylı rapor ile iş yerlerine sunmaktadır.

İşe Girişte İstenilen Sağlık Raporu Formu Nasıl Doldurulmalıdır?

Tüm tehlike sınıfında buluna iş yerlerinde işe girişte istenilen rapor formu, kişinin sağlık durumunu genel olarak aktardığı bir formdur. Bu form içerisinde kişinin daha önce geçirmiş olduğu hastalık ve rahatsızlıklar, kullanmış olduğu ilaçlar, bedensel ve zihinsel rahatsızlıklar, alkol ve sigara gibi alışkanlıklar sorulmaktadır. Formda bulunan iş yeri ünvanı, isim ve soyisim, yaş, adres, doğum tarihi gibi bilgilerin doldurulmasının ardından biraz önce sayılan tüm sorulara bu test üzerinde cevaplar verilerek, sağlık raporu öncesinde kişinin sağlığı ile ilgili genel bir bilgi edinilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu konularda merak edilenler hakkında https://www.armadaosgb.com/ adresinden daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür.