MTK Belgesi
Eğitimler

MYK Belgesi

MYK Belgesi

İŞYERİ GÜVENLİĞİNİZİ İHMAL ETMEYİN!

İşyerlerinin güvenli bir ortamda çalışabilmesi için İSG hizmetinden yararlanması kanunen zorunlu hale gelmiştir. Özellikle üretim yapan fabrikalar, imalathaneler ve tehlikeli iş grupları bu hizmetten yararlanmak zorundadır. Tehlikeli görülen ve önlem alınması gereken tüm noktalar bu hizmet ile belirlenmektedir. Bu sayede olası bir tehlike de önlenmiş sayılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Bakanlık aracılığıyla sağlanan bu hizmet ve kurslar ile can kaybının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bilinçli ve alanında çalışan her işçi kazanılmış bir can olarak düşünülmektedir. Her işyerinin bu konuda hassas davranması mutlaka gerekir.

Her Meslek Grubunu İlgilendiren Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ülkemizde artan iş güvenliği artık daha farklı bir boyuta gelmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre 4 Nisan 2015 tarihinden itibaren tehlikeli ya da tehlike sınıfına giren tüm işyerlerinde çalışan işçilerin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale gelmiştir. Bu sayede her işçi alanında çalışıp olası bir iş kazasının oluşmasına sebebiyet vermeyecektir. Birçok meslek grubunda zorunlu hale gelen bu belge Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından çıkarılan, yasalaştırılmış ve kanun halini almış bu belge üretim yapan her iş yerinde zorunlu hale gelmiştir. Tebliğ edilip kesinleştikten sonra Mesleki Yeterlilik Kanunu gereğince on iki sonra mesleki yeterlilik belgesi almamış her işçi suç işlemiş sayılacak ve işlerinde çalıştırılmayacaktır.

Çalışma ve Sosyal Bakanlığın Yeni Gözdesi OSGB

İşyerlerinde olası bir kazayı önlemek, can ve mal kaybına neden olmamak amacıyla sıkı bir iş güvenliği hizmetine geçilmiştir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veren bu birimde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olan bir birimdir. OSGB ile tehlike oluşturacak ya da güvenliğin daha sıkı olduğu noktalar iş güvenliği uzmanları tarafından belirlenmektedir. Aynı zamanda işçilerin daha konforlu ve rahat bir çalışma ortamında çalışmaları için de çaba sarf eden OSGB tüm işyerleri için zorunlu hale gelmiştir.

Tehlike Sınıfında Yer Alan İşyerlerinde Olması Gereken Hizmet: İş Güvenliği

Artan kazaları önlemek amacıyla düşünülmüş bu birim tehlike sınıfındaki her işyeri için zorunlu hale gelmiştir. Kaza ve yaralanmaların oluşmaması adına gerekli bir hizmettir. İş güvenliği uzmanı tarafından işyerleri denetlenir. Denetleme sırasında uygunsuz görülen her nokta için önlemler alınmak zorundadır.

Aynı zamanda iş güvenliği çerçevesinde verilen eğitimler ile tehlike ve kazalar en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu gibi güvenlik adına iyi bir kurumdan hizmet almayı düşünüyorsanız https://www.armadaosgb.com/ adresini ziyaret edip detaylı bilgi alabilirsiniz.