Mobil Sağlık Hizmetleri
Danışmanlık

Mobil Sağlık

Mobil Sağlık

Mobil Sağlık Hizmeti Nedir?

OSGB’lerin iş yerlerine verdiği sağlık tarama hizmetlerinden birisinin de mobil sağlık uygulaması olduğu ifade edilebilir. Bu uygulamanın yapılabilmesi amacıyla mobil sağlık araçları ile belirli aralıklarla işyerlerine gidilerek bütün personelin gerekli sağlık taraması yapılmaktadır. Yapılan kan testleri, çekilen akciğer filmi, yapılan göz sağlığı taraması, hepatit, EKG, solunum testi, tetanos ve diğer aşılar gibi çeşitli sağlık taraması mobil sağlık hizmetlerine dahilinde verilen hizmetlerdir. Bunların yanı sıra karaciğer testi, idrar tahlili, işitme testi gibi hizmetler uygulama kapsamında verilmektedir. Mobil sağlık uygulaması düzenlenmiş olan sağlık kanunlarına göre eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Eksik yapıldığı takdirde cezai işlem uygulanır. Bu hizmet özel olarak üretilip dizayn edilmiş olan araçlar ile verilmektedir. Bu özel üretimli araçlar bünyesinde tarama cihazlarını bulundurur.

OSGB Nedir?

OSGB, açılımı ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli yetkiler verilerek, alakalı olan mevzuatta gösterilmiş tıbbi ve fiziki donanıma sahip bulunan ve iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını gibi personeli iş yerlerine sağlayan kuruluşa denir. OSGB’lerinin kuruşlarındaki en temel amaç iş yerlerinde meydana gelebilecek olan iş kazalarının önlenmesi ve bu vesile ile çalışanların sağlıklarının korunmasıdır.

OSGB Hizmetleri Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı dahilinde bulunan sorumluluklar, OSGB ile bağlantılı çalışılıyor ise yalnızca işverene ait olmamaktadır. İşyerlerine habersiz bir şekilde teftişler gerçekleştirilerek iş verenlerin hesap vermesi sağlanabilmektedir. Bu uygulamalar ile güvenli bir çalışma ortamı sağlandığından işin işleyişinde herhangi bir kesinti olmaz ve iş verimi yükselir. OSGB tarafından çalışan personele verilen eğitimler sayesinde personel daha bilinçli bir şekilde çalışarak kendisi ve diğer çalışma arkadaşlarının iş güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerden kaçınır. Bu şekilde yapılan bu uygulamalar aracılığıyla bilinçsizlik ve dikkatsizlik gibi hususlardan dolayı oluşabilecek iş kazaları asgari seviyeye çekilmiş olur. İşyerlerinin OSGB ile çalışmaması durumlarında işyerinde iş yeri sağlık ve güvenlik birimleri işveren tarafından oluşturulur. Bu durumda da işverenin maliyetleri artmış olacak. OSGB ile çalışılması durumunda ise işverenin yılda yaklaşık olarak yüzde 60-70 gibi bir maliyet tasarrufu söz konusu olur.

İş Güvenliği Nedir?

İş yerindeki fiziki çalışma şartları ve benzeri nedenlerden dolayı çalışanların karşı karşıya kalabilecekleri mesleki sorunlar ile sağlık sorunlarının asgari seviyeye çekilmesi ya da ortadan kaldırılması amacıyla yapılan çalışma ve analizlere İş Güvenliği denir. İş ortamında oluşmuş veya oluşabilecek sağlığı tehdit eden koşulların ve tehlikelerin risk analizlerinin yapılması gerekli tedbirlerin alınması ile iş güvenliği sağlanabilir. İş güvenliği uygulamasının başarılı bir şekilde sağlanabilmesi için alınacak olan önlemlere işçi, işyeri ve işletmenin birlikte uyması gerekmektedir. Bu hususlar ile ilgili olarak daha fazla ve ayrıntılı bilgi edinebilmek için https://www.armadaosgb.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.