İşyeri Sağlık Personeli
OSGB

İşyeri Sağlık Personeli

İşyeri Sağlık Personeli

İş Güvenliği Firmalarınca Görevlendirilecek Diğer Sağlık Personeli

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenleri çalışanlarına iş sağlığı güvenliği hizmeti vermekle yükümlü tutmaktadır. Bu amaçla işverenler iş güvenliği ve sağlığı ile ilgilenmek üzere kendi birimlerini oluşturabilir veya iş güvenliği firmaları tarafından verilen hizmetlerden yararlanabilirler. Yasal mevzuatta belirtilen nitelikleri taşıyan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla işyeri hekimi ve ona destek olmak üzere işyeri sağlık personeli görevlendirilmektedir. İşyeri hekiminin tam zamanlı olarak çalıştığı işyerlerinde bu görevlendirme zorunlu olmamakla birlikte, işyeri hekiminin talepte bulunması ve işverenin bu talebi uygun bulması durumunda iş güvenliği hizmetlerinde etkinlik sağlanması için diğer sağlık personeli görevlendirilmesi mümkündür.

İş Güvenliği Hizmeti Veren İşyeri Sağlık Personelinin Çalışması Gereken Süre

İşyerleri, tehlike sınıflarına ve çalışan sayısına göre gruplandırılarak verilecek hizmetlerin niteliği belirlenmektedir. İşyerlerine iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetlerinde görevli işyeri hekimi ile iş güvenliği firmaları tarafından görevlendirilecek diğer sağlık personeline ilişkin yetki, görev ve sorumlulukların belirlendiği yönetmelikte işyeri sağlık personelinin çalışan başına düşen çalışma süresi belirlenmiştir. Buna göre, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde işyeri sağlık personeli aylık asgari; – Çalışan sayısı 10’dan fazla ancak 50’den az ise 10 dakika, – Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan ancak 250’nin altında olan işyerlerinde 15 dakika, – 250 ve üzerinde çalışan bulunan işyerlerinde 20 dakika görev yapmak zorundadır.

İş Güvenliği Firmalarının Görevlendirdiği Sağlık Personelinin Sorumlulukları

İşyeri sağlık personelinin temel görevi işyeri hekimine yardımcı olmaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmetlerin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi, kayıtların tutulup verilerin toplanması görevi iş güvenliği firmaları tarafından görevlendirilen işyeri sağlık personeline aittir. Çalışanlar ile ilgili geçmiş çalışma ve sağlık bilgilerinin yazılması da yine bu personelin sorumluluğundadır. İşyeri binalarında ve eklentilerde hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığını takip ederek denetimini yapmak, özel politika belirlenmesini gerektiren çalışanlarda gerekli muayene ve takip işlemlerini yapmak, ilk yardım ve çalışanlara verilecek sağlık eğitimleri hususlarında işyeri hekimi ile birlikte çalışmaktadır.

OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinde Çözüm Ortağı

İş kazalarının engellenmesi ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmaması için tüm işverenler gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bunu sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan 6331 sayılı Yasa işverenlere osgb firmalarından yardım alma zorunluluğu getirmektedir. Yasaya göre az tehlikeli sınıfta olan işyerleri 50 ve üzerinde çalışan bulundurması halinde, çok tehlikeli sınıfta olanlar ise çalışan sayısından bağımsız olarak osgb firmasından hizmet almak zorundadır. İşyerinizle ilgili almanız gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirler, osgb firmaları tarafından verilen hizmetler ve konuyla ilgili diğer ayrıntılar bilgi almak için https://www.armadaosgb.com/ adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.