İSG Katip'ten Gelen SGK Cezaları
Makaleler

İSG-Katip’ten Gelen SGK Cezaları !

İSG-Katip’ten Gelen SGK Cezaları !

İşverenler bu uzman ve hekimleri isterlerse kendi bünyelerinde sigortalı olarak istihdam edebilecekleri gibi, isterlerse bu hizmeti dışarıdan satın almak yoluyla da sağlayabiliyorlar. Fakat her iki durumda da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme bilgilerinin Çalışma Bakanlığı portalı İSG-KATİP sistemine kaydedilmesi gerekiyor.

SGK İSG-Katip’i Takibe Aldı

Öte yandan İSG-KATİP sistemine yüklenen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da takip ediliyor. Uzman ve hekimlerle yapılan sözleşmelerdeki göreve başlama-bitiş tarihleri ile SGK’ya yapılan bildirimler karşılaştırılıyor. Eğer arada bir uyumsuzluk varsa, örneğin bir hekimin görevlendirme başlangıcı 1.6.2018 iken SGK işe giriş tarihi 1.9.2018 ise SGK bu durumu tespit ederek;

İşe giriş bildirgesinin geç verilmesi sebebiyle 1 asgari ücret idari para cezası, bildirimin geciktiği her ay için ayrıca 2 asgari ücret idari para cezası, ayrıca bildirimi yapılmayan üç ay için fark prim tahakkuku uyguluyor.

Bu üç aylık farklılığın işverene maliyeti yaklaşık 16.500 TL’yi buluyor. Ayrıca duruma göre, kayıtdışı sigortalı tespiti sebebiyle SGK teşviklerinden yasaklanma söz konusu olabilmektedir.

Sözleşmeleri Gözden Geçirin

İSG-KATİP üzerinden yapılan online denetim, SGK açısından en kolay denetimlerden birisi sayılabilir. Çünkü veriler işverenlerce yükleniyor ve yine işverenlerin kabul ve beyanına dayanıyor. Dolayısıyla aksinin iddia edilmesi de pek mümkün olamıyor. Şu halde SGK tarafından uygulanan ceza ve primlere muhatap olmamak adına, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini bordrolu olarak istihdam eden işverenlerin İSG-KATİPsistemine girilen sözleşmelerle SGK bildirimlerinin mutabık olmasına dikkat etmeleri gerekiyor.

OSGB’ler de Takipte

Yukarıda ifade edildiği üzere, kimi işverenler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini kendi bünyesinde çalıştırmak yerine, dışarıdan Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden (OSGB) hizmet alabiliyor. Bu durumda görevlendirilen uzman ve hekimin SGK bildirimlerinden işverenler değil OSGB’ler sorumlu oluyor. Dolayısıyla İSG-KATİP sistemi ile SGK bildirimleri arasında bir fark varsa, örneğin bir uzmanın toplam görev süresi ile SGK bildirimleri uyumsuz ise, bu durumda cezalar işverenlere değil OSGB’lere uygulanıyor. Dolayısıyla OSGB’lerin de İSG-KATİP sistemine yükledikleri verilerle SGK’ya yaptıkları bildirimlerin mutabakatına dikkat etmeleri gerekiyor.