Çevre Danışmanlığı
Danışmanlık

Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

Çevre alanda düzenlenmiş olan yönetmeliğin ek 1 ve ek 2 listelerinde bulunan işletmeler faaliyetleri neticesinde çevre kirliliğine sebep olmaları ya da ileride kirliliğe sebep olabilecek potansiyelleri dolayısıyla Çevre Kanunu dahilinde uygulamaya geçirilmiş bulunan düzenlemeler nedeniyle çevre danışmanlığı hizmeti veren firmalar izin ve denetime tabi bulunurlar. Bu düzenleme kapsamında işletme, kurum ve kuruluşların çalışmalarının mevzuata uygun olup olmadığı, alınmış olan önlemlerin ise etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı tespit edilmektedir. Ayrıca tesis içinde gerekli olan aylık kontrolleri yapan ve yıllık olarak hazırlanan iç tetkik programlarını hazırlayan çevre danışmanlığı firmaları mevcuttur. Bu çevre danışmanlığı firmaları işletme için gerekli olan çevre izinlerini, lisans belgelerine için gerekli başvuru işlemlerini, başvuru konusu ile alakalı olarak bu alandaki mevzuata uygun belge, rapor ve teknik bilgileri düzenleyen ve bakanlık tarafından izin verilerek yetkilendirilen firmaların vermiş olduğu hizmettir.

OSGB Nedir Hangi Hizmetleri Verir?

OSGB, bu alanda düzenlenmiş olan mevzuat çerçevesinde, fiziki ve tıbbi bilgi ile donatılmış, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi gibi personelleri işyerlerine temin eden kuruluşa denir. OSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli yetkiler ile donatılmış bir kuruluştur. OSGB işyerlerinde çalışan kişilerin sağlıklarının korunması ve iş kazalarının önlenmesi gibi en temel amaç ile kurulmuş ve çalışmalarını bu amaç doğrultusunda sürdürmektedir.

OSGB’nin Hizmetleri

OSGB tarafından işyerlerinde çalışan işçilere verilen eğitimler sayesinde meydana gelen iş kazalarının oranında azalma yaşanmıştır. Verilen bu eğitimler nedeniyle çalışan işçi bir işi yaparken hem kendi hem de diğer çalışan işçilerin iş güvenliğini riske atacak davranışlardan kaçınır. Verilen iş güvenliği eğitimleri ile çalışan işçilerin bilinç ve dikkat düzeyleri uyarılmış olmaktadır. OSGB’lerin işverenlere sağlamış olduğu bir başka fayda ise işverenlerin maliyetlerini azaltmasıdır. OSGB ile anlaşmalı olarak faaliyette olan işyerlerinin yıl içerisindeki maliyetlerinden ciddi oranlarda tasarruflar sağlanabilmektedir. OSGB’ler ile anlaşmaksızın çalışmalarına devam eden işverenler ise işyerinin sağlık ve güvenliği ile ilgili olan birimler kendisi tarafından oluşturulacağından, bunlarda işverene artı bir maliyet getirmektedir. OSGB’nin vermiş olduğu eğitimler nedeniyle iş verimliliği de daha fazla yükselmektedir. Daha bilinçli bir şekilde çalışan işçi nedeniyle iş kazası meydana gelmeyecek ve işin yürütümünde bir duraksama olmayacaktır. Bu durumda doğal olarak verimliliğe yansımaktadır.

İş Güvenliği Nedir?

İşçilerin çalışmış oldukları iş yerlerindeki fiziki çalışma şartları ve diğer şartlardan dolayı meydana gelmiş ya da meydana gelmesi muhtemel olan sağlık ve mesleki problemlerin asgari seviyede kalmasını sağlamak veya bu tip durumların meydana gelmesini engelleyecek önlemlerin alınması için yapılan araştırma ve çalışmalara iş güvenliği denilmektedir. İş güvenliği hizmetleri çalışma ortamında meydana gelen veya ileride meydana gelmesi mümkün bulunan, işçilerin sağlığını riske eden tehlikelerin risk çalışmalarının yapılarak tamamlanması ve mümkün olan önlemlerin alınması hususları da bu mevzuatın kapsamındadır. İşçilerin iş güvenliği ile ilgili tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının neticeye varabilmesi için tüm tarafların bu tedbirlere birlikte riayet etmesi gerekmektedir. Bu mevzuat ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için https://www.armadaosgb.com/ internet adresini ziyaret edebilirsiniz.